A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy phát triển kinh tế tập thể

Trong thời gian qua, huyện Kon Rẫy luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế tập thể, qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy các hợp tác xã và tổ hợp tác phát triển, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, hiện hiên toàn huyện có 10 hợp tác xã, 9 tổ hợp tác hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trong đó, 10 hợp tác xã đã chuyển đổi hình thức hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với tổng số 93 thành viên và vốn hoạt động hơn 2 tỷ đồng.

Thành lập 02 Hợp tác xã tại thị trấn Đăk RVe

Để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn mà nòng cốt là kinh tế hợp tác- hợp tác xã, những năm qua, huyện Kon Rẫy luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã phát triển bền vững; tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều sản phẩm đặc trưng của huyện đã tìm kiếm được đối tác, ký kết được các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và ngành chức năng, các HTX có thêm “bệ đỡ” từ nguồn vốn đầu tư, chuyển giao kỹ thuật, tạo đầu ra cho sản phẩm… nên các HTX hoạt động có hiệu quả, bước đầu áp dụng các ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm. Đến nay huyện Kon Rẫy có 11 sản phẩm OCOP được đánh giá đạt từ 2-3 sao cấp tỉnh.

Ngoài ra, để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các HTX, huyện Kon Rẫy có những cơ chế để phân bố hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm giúp các HTX chuẩn hóa quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ cao nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng VietGap, tạo chuỗi liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đầu tư làm giao thông thủy lợi, hạ tầng cho các HTX.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện đa số các HTX quy mô còn nhỏ lẻ, vốn tự có của các tổ chức còn ít dẫn đến thiếu vốn kinh doanh, trình độ quản lý của các HTX, THT chưa cao. Số HTX thành lập mới tuy có tăng nhưng còn ít so với tiềm năng, yêu cầu phát triển. Số lượng HTX được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ tín dụng và chính sách giao đất, cho thuê đất còn thấp.

Nhìn chung, các HTX đang từng bước hoạt động ổn định và có hiệu quả, chú trọng định hướng cho xã viên phát triển chăn nuôi, trồng trọt gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho xã viên.

Để góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, trong giai đoạn 2021-2030, huyện Kon Rẫy tập trung khuyến khích phát triển và thành lập mới các HTX ở mọi lĩnh vực, tăng cường mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, tiếp tục định hướng và phát triển, nhân rộng các mô hình cây dược liệu chủ lực trên địa bàn. Với sự quan tâm trong công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành chức năng huyện Kon Rẫy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, kinh tế tập thể mà nòng cốt kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện Kon Rẫy ngành càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn.

Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật