A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy phát triển cây ăn quả vượt chỉ tiêu đề ra

 

Trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội huyện Kon Rẫy triển khai nhiều giải pháp, phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, quyết tâm vượt các chỉ tiêu đề ra. Một trong nhiều chỉ tiêu đã vượt trôi so với kế hoạch đề ra đó là diên tích cây ăn quả.

Phát triển cây ăn quả

Theo đó, toàn huyện dã trồng mới gần 340 ha cây ăn quả, đạt 159,3% kế hoạch, trong đó trồng mới trong dân 159,3 ha cây ăn quả các loại chủ yếu là mít và sầu riêng, vượt 59,3 ha so với kế hoạch, diện tích này được trồng tại vườn nhà và cải tạo vườn tạp. Nhà nước hỗ trợ giống 126 ha, người dân tự đầu tư mua giống mở rộng diện tích 33,3 ha; các doanh nghiệp trồng 200 ha.

Hiện nay diên tích cây ăn quả trên địa bàn huyện Kon Rẫy phát triển và sinh trưởng tốt, người dân và các doanh nghiệp thường xuyên chủ động phân bón, chăm sóc đúng theo chu kỳ phát triển của cây. Đây loại cây phù hợp với đất đai thổ nhưỡng tại địa phương góp phần để tăng thu nhập cho bà con.

Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật