A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Chiều ngày 12/01/2022, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký, giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trên địa bàn huyện như: Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, phổ biến và tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong việc đấu tranh chống các âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tăng cường các biện pháp về đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, toàn diện, nâng cao hiệu lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, góp phần làm cho mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện ngày càng gắn bó khăng khít và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao trình độ dân trí, văn hóa, xói đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nhằm góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và người dân khi sử dụng mạng xã hội, với phương châm tuyên truyền “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; bên cạnh đó, kịp thời xử lý, phản bác lại các thông tin xấu, thông tin độc, thông tin chưa được kiểm chứng đăng trên mạng xã hội.      

                          

Tác giả: Trần Quốc Vy-BTGHU.


Tin liên quan