A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 17/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 1 điểm cầu huyện và 7 điểm cầu các xã, thị trấn.

Dự tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Nguyễn Quang Thạch -TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND -UBND- UBMQTVN huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; các cơ quan giúp việc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các TCCSĐ; trưởng các ban ngành đoàn thể của huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt các văn bản: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng". Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021 "về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới"; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 "về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung"; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03-11-2021 "về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ" của Bộ Chính trị.

Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19-5-2021 "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới"; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25-9-2021 "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 24-8-2021 "về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới" của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy "về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI đạt hiệu quả, kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 12-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn hình thức tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Trong đó, đồng chí lưu ý, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng" và Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09-12-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, đảm bảo đúng quy trình, quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới; Có Kế hoạch để thực hiện tốt Kết luận số 14-KL/TW để động viên, khuyến khích những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chủ trương này để làm sai quy định.

Đồng chí đề nghị, cơ quan báo, đài của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức, gắn với tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tập trung triển khai thực hiện.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đảm bảo cụ thể, sát thực, khả thi.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông và các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy "về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" thành các chương trình, đề án cụ thể, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện, góp phần xây dựng thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông thực sự trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, tạo sự lan tỏa để thúc đẩy các địa phương khác cùng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, là bước đầu tiên để các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tin tưởng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo được những chuyến biến rõ nét ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực.

Tác giả: Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật