A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ 10 khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày 13/7/2022, Hội nông dân huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ 10 khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 gắn với sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện

Về dự Hội nghị có các đồng chí: đồng chí Võ Thị Bích Hường - Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Đồng chí Đinh Thị Anh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn.

Ban chấp hành Hội nông dân huyện đã tiến hành bầu chức danh Chủ tich Hội nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, đồng chí Đinh Thị Bích Đào, HUV, trúng cử chức danh Chủ tịch Hội dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Đồng chí Đinh Thị Bích Đào,HUV, trúng cử chức danh Chủ tịch Hội dân huyện

Về kết quả công tác Hội trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; Công tác tuyên truyền, công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, các phong trào thi đua của Hội, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân tiếp tục được đẩy mạnh; đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt: 11.784 ha/12.752 ha, đạt 92% kế hoạch, Tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 105.406 con. Các cấp Hội đã tổ chức 1.527 buổi tuyên truyền cho hơn 9.820 lượt hội viên, nông dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đội ngũ cán bộ Hội các cấp kịp thời kiện toàn; phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội có chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; tích cực triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Nông dân ngày càng phấn khởi, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục khó khăn, an tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình và tham gia xây dựng địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt hạn chế như: Việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở Hội cơ sở theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị còn lúng túng, chưa tiến hành theo trình tự quy định. Công tác vận động, tập hợp hội viên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn...

 Hội nghị đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền xây dựng năng lực, niềm tin, tự lực, tự cường trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân; Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; Thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đủ về số lượng và chất lượng, nhất là cán bộ Hội các cấp. Tập trung công tác phát triển hội viên mới và bồi dưỡng giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng. Tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn xây dựng mô hình nông dân tự quản về an ninh, trật tự và thành lập, nhân rộng mô hình tổ hội nghề nghiệp. Đẩy mạnh việc vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp.


Tác giả: Y Nhàn- Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật