A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức kỳ họp thứ 12 - Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 13/4/2021, Hội đồng Nhân dân huyện Kon Rẫy khóa XIV đã tổ chức kỳ họp thứ 12 - Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016 -2021 nhằm đánh giá tổng kết tình hình hoạt động của HĐND - UBND huyện và các ngành có liên quan của huyện trong xây dựng và phát triển kinh tế, những vấn đề quan trọng của huyện trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp HĐND huyện  

Trước thềm kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa XIV, chiều ngày 12/4/2021, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể của huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XIV cùng đông đảo cán bộ đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Kon Rẫy.

Bà Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Huỳnh Ngọc Phong, UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp.

Về dự có ông U Huấn - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; ông BLong Tiến, TUV – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Thái Văn Ngọc, TUV-Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kon Rẫy. Về lãnh đạo huyện có đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, Lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện; Chủ tịch HĐND-UBND-UBMTTQVN các xã, thị trấn.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, bà Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc kỳ họp, đã nhấn mạnh: “đây là dịp để chúng ta đánh giá lại toàn bộ hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ qua, nhận rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp trên để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ mới. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tích cực đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng góp phần để Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả cao”.

Ông Huỳnh Ngọc Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Quy chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND, hội nghị của Thường trực HĐND và các cuộc họp khác được thực hiện đầy đủ và mang lại hiệu quả, đạt được mục đích đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện, xã đã ban hành 588 nghị quyết,  trong đó: cấp huyện 123 nghị quyết; cấp xã 465 nghị quyết. Các nghị quyết do HĐND huyện, xã ban hành đã kịp thời cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương được Nhân dân đồng tình thực hiện. Qúa trình chuẩn bị ban hành các nghị quyết, HĐND huyện, xã luôn coi trọng việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân và thực hiện đúng theo quy định pháp luật. HĐND các cấp đã tổ chức được 142 đợt giám sát, khảo sát, trong đó: cấp huyện 29 đợt, cấp xã 113 đợt. Nội dung giám sát, khảo sát đã tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp trên và nghị quyết HĐND huyện. Công tác tiếp xúc cử tri được các đại biểu HĐND cấp huyện, xã thực hiện khá tốt, thông qua đó thu thập và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND và báo cáo kết quả kỳ họp HĐND để cử tri nơi mình ứng cử theo dõi. Công tác tiếp dân và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được coi trọng và quan tâm. Những nghị quyết HĐND đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân trong huyện.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bảo đảm để HĐND phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. HĐND các cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể ở địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để xem xét, quyết định những vấn đề đang đặt ra ở địa phương mình. Không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, bảo đảm dân chủ, công khai, thiết thực, hiệu quả và đúng Luật. Các báo cáo, tờ trình phải được chuẩn bị kỹ về nội dung, được các Ban HĐND thẩm tra kỹ trước khi trình ra kỳ họp HĐND. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp phải bám sát vào từng lĩnh vực cụ thể và xác định rõ trách nhiệm quản lý của người phụ trách. Các báo cáo thẩm tra phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, có sức thuyết phục, làm cơ sở cho HĐND xem xét, thảo luận và quyết định chính xác những vấn đề quan trọng ở địa phương, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tiếp theo kỳ họp, thay mặt UBND huyện ông Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND huyện; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất tăng hơn gấp hai lần so với đầu nhiệm kỳ, từ 671,97 tỷ đồng năm 2016 lên 1.397,4 tỷ đồng năm 2020 (đạt 118,85% chỉ tiêu); Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến năm 2020 là 44 tỷ đồng; mức tăng thu bình quân mỗi năm giai đoạn 2016-2020 là 16%/năm. Lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đầu tư và có bước phát triển; giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản đến cuối năm 2020 đạt 641,4 tỷ đồng (đạt 119,11% chỉ tiêu). Tổng đàn gia súc, gia cầm và diện tích gieo trồng đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đã triển khai kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “Cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020 và đến năm 2025; tiến hành khảo sát và giới thiệu quỹ đất để thu hút doanh nghiệp liên kết hoặc thuê lại đất của người dân để sản xuất trồng cây dược liệu, cây sắn...theo hình thức cánh đồng lớn; thu hút dự án đầu tư trồng cây ăn quả và nhà máy chế biến hoa quả kết hợp du lịch trang trại của Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên tại xã Đăk Tơ Lung (diện tích khoảng 526,84 ha). Công nghiệp - xây dựng có bước phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 376,9 tỷ đồng (đạt 124,14% chỉ tiêu). Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là 64,240 tỷ đồng với 95 công trình; đến nay, hạ tầng nông thôn đã có bước phát triển, diện mạo nông thôn từng bước đổi mới, phương thức sản xuất có nhiều tiến bộ. Đến nay, toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã (xã Tân Lập) đến cuối năm 2020 huyện đã thẩm định đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thôn 3, xã Tân Lập). Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, kịp thời, đúng đối tượng; giải quyết kịp thời nhu cầu về nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ được vay vốn để sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Công tác giảm nghèo gắn với việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới bình quân hàng năm giảm 5,37% (đạt 179% chỉ tiêu). Chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng; hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng thu hút được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia; chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được cải thiện; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

 

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Kon Rẫy phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích gieo trồng đạt 12.519 ha (có 500 ha đất sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Tổng giá trị sản xuất đạt 2.132 tỷ đồng; trong đó, tỷ trọng Nông - Lâm - Thuỷ sản chiếm 39-40%, Công nghiệp - Xây dựng chiếm 31-32%, Thương mại - Dịch vụ chiếm 29-30%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm. Có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành các tiêu chuẩn để thành lập thị trấn mới tại khu vực Đăk Ruồng - Tân Lập. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6% tổng số hộ (tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt ít nhất 6,6%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 55-60%. Số trường đạt chuẩn quốc gia 12 trường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,6%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 16,3%; bảo hiểm thất nghiệp đạt 13,1%. 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 18,5%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 78%; khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa 90%.

Kỳ họp thứ 12, các ban HĐND huyện đã báo cáo thẩm tra các báo cáo được thông qua các kỳ họp như: báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án, đề án được HĐND huyện, khóa XIV thông qua. Báo cáo kết quả triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khoá XIV. Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Đoàn Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện. Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đại biểu HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu HĐND huyện thảo luận tại 2 tổ để xem xét, cho ý kiến, góp ý vào các báo cáo để thống nhất các chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin về kỳ họp sẽ được Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện tiếp tục phản ánh trong các bản tin tiếp theo.


Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật