A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý, thể hiện sự am hiểu sâu sắc, tư duy ở tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, quốc phòng Việt Nam.

Chiều 18/7/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Cuốn sách là tài liệu quý, thể hiện sự am hiểu sâu sắc, tư duy ở tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, quốc phòng Việt Nam trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam và bằng nhãn quan chính trị sắc bén, những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn cách mạng.


Nguồn:Theo TTXVN Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật