A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.

Ngày 24/12/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGHU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.

Về mục đích, yêu cầu, nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp bảo đảm đúng các quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử cần lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của đất nước, của địa phương.

Ảnh: Minh họa.

Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (10/12/1952 - 10/12/2022). 

Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022), lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022), lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế: Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022); Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022); Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mac (05/5/1818 - 05/5/2022); Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022).

Kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, các địa phương trong tỉnh và ngày kỷ niệm của huyện: Kỷ niệm 109 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2022); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2022); Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022); Kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991 - 12/8/2022); Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 - 25/9/2022); Kỷ niệm 91 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2022); Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Plei Kần (13/10/1972 - 13/10/2022); Đẩy mạnh việc tuyên truyền tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày chia tách và thành lập huyện Kon Rẫy (31/01/2002 - 31/01/2022).    

Tác giả: Trần Quốc Vy-BTGHU.


Tin liên quan