A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS 2020) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (PAR index 2020) của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Nguyễn Văn Thủy, ủy viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện.

          Theo kết quả công bố tại Hội nghị, kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, ngành cho thấy tập trung vào 2 nhóm điểm: Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 90%, tiếp tục là 03 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

          Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không có đơn vị nào có Chỉ số CCHC dưới 80%.

          Kết quả Chỉ số CCHC 2020 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: (1) Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 02 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng); (2) Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố; (3) Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% đến dưới 80%, gồm 05 tỉnh, thành phố.

          Về xếp hạng Chỉ số CCHC 2020, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là địa phương xếp vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020 với kết quả đạt 91.04%, cao hơn 0.53% so với đơn vị xếp vị trí thứ 2 là Hải Phòng, đạt 90.51%. Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020, với kết quả đạt 73.25%.

          Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” đạt giá trị trung bình xếp thứ nhất, với kết quả là 94.11%; thứ 2 là Chỉ số thành phần” Chỉ đạo điều hành CCHC“, đạt 89.71%, cao hơn 6.07% so với năm 2019; Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL của tỉnh” đạt giá trị trung bình là 87.82%; Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa hành chính” năm 2020 tiếp tục có nhiều cải thiện, cả về thứ hạng và điểm số, đạt 85.15%, cao hơn 5.04% so với năm 2019, xếp vị trí thứ 4/8 chỉ số thành phần.

          Theo kết quả xếp hạng, tỉnh Kon Tum xếp hạng thứ 49/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số CCHC năm 2020, tăng 10 bậc so với năm 2019 đạt 82.34 điểm/100 điểm (trong đó, Chỉ số SIPAS đạt  87.7 điểm đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố).

          Tại Hội nghị, đại diện 06 bộ, ngành, địa phương (Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Bến Tre, tỉnh Gia Lai) đã chia sẻ kinh nghiệm về kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương.

          Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đặc biệt là Bộ Nội vụ trong việc triển khai xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC; sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan; các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương đạt được các thứ hạng cao như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Phòng, tỉnh Đồng Tháp.

          Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2020 cho thấy công tác CCHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt quan tâm không chỉ trong năm 2020 mà trong suốt thời gian vừa qua. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động tham mưu cho Chính phủ, triển khai nhiều mô hình giải pháp mới, sáng tạo để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển KT-XH của đất nước.      

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị trong năm 2021 các bộ ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương tiếp tục có những biện pháp, giải pháp đột phá mới phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức; trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả CCHC thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động bộ máy hành chính nhà nước.

          Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, thực thi pháp luật, hoàn thiện thể chế về kinh doanh và cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhiệp phát triển lành mạnh, giảm chi phí không chính thức, tăng cường công khai minh bạch, tăng cường phòng chống tham nhũng.

          Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng CNTT, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo Đề án 468 của Thủ tướng Chính phủ.

          Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đẩy mạnh việc rà soát sắp xếp, tinh gọn bộ máy và kiện toàn  chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoạt động công vụ của đội ngũ CB,CC,VC; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển CB,CC,VC.

          Đẩy mạnh ứng dụng CNT, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ KHCN thúc đẩy hoàn thành xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp...


Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật