A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo năm 2023

Chiều ngày 21/7/2023, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo năm 2023 cho 44 đồng chí là Cấp ủy cơ sở, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 17/7 đến  ngày 21/7/2023 các học viên được tiếp thu 08 chuyên đề: Tôn giáo trong tiếp thu đời sống xã hội; Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta; Đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo; Một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới; Đặc điểm cơ bản của cộng đồng dân tộc Việt Nam; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta; Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta.

Nhìn chung, quá trình tổ chức lớp học diễn ra nghiêm túc, công tác quản lý  học viên chặt chẽ. Cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho việc dạy và học cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các học viên có ý thức học tập tốt, chấp hành nội quy, quy chế của Trung tâm cũng như của lớp đề ra. Các đồng chí giảng viên nhiệt tình truyền đạt đúng trọng tâm của bài, có liên hệ thực tiễn để học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ. Trong lớp học viên chú ý lắng nghe giáo viên giảng bài, ghi chép bài tương đối đầy đủ.

Kết quả, có 44 đồng chí học viên hoàn thành chương trình khóa học và được cấp giấy chứng nhận.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật