A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

Công văn số 1046/UBND-VX, ngày 3/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 và triển khai dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19

Tải về xem nội dung


Tập tin đính kèm
Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy

Tin liên quan