A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định thành lập bổ sung cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kon Rẫy

Quyết định số 337/QĐ-UBND, ngày 4/8/2021 thành lập bổ sung Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Tin liên quan