A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Kế hoạch số: 135/KH-UBND, ngày 29/10/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Tải về xem nội dung


Tập tin đính kèm
Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật