A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội

Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 5/11/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về triển khai thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021 - 2025

Tải về xem nội dung


Tập tin đính kèm
Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật