A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid - 19 trên địa bàn huyện Kon Rẩy năm 2021 - 2022

Kế hoạch số: 109/KH-UBND, ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid - 19 trên địa bàn huyện Kon Rẩy năm 2021 - 2022

Tin liên quan