A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc tiêm phòng Vắcxin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò năm 2021

Thông báo sô 51/TB-UBND, ngày 25/6/2021 về việc tiêm phòng Vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò năm 2021

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật