A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc công khai Kế hoạch giao rừng gắn liền với đất Lâm nghiệp

Thông báo số 07/TB-UBND, ngày 24/1/2022 về việc công khai Kế hoạch giao rừng gắn liền với đất Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật