A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v học sinh, sinh viên dừng học tập trung tại các trường để phòng chống dịch COVID-19

Thông báo số 1466/UBND-KGVX, ngày 9/5/2021 của UBND tỉnh Kon Tum v/v học sinh, sinh viên dừng học tập trung tại các trường để phòng chống dịch COVID-19

Tin liên quan