A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo việc chi trả tiền bồi thường,hỗ trợ Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24

Thông báo số 11/TB-HĐBT, ngày 24/1/2022 của HĐBT về việc chi trả tiền bồi thường, hổ trợ Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Rẫy

Tin liên quan