A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật

Thông báo số 03/TB-CAH, ngày 23/8/2022 về việc tổ chức bắn đạn thật

Tin liên quan