A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo V/v niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật