A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ tháng 06/2021

Thông báo số 41/TB-CAH, ngày 26/5/2021 của Công an huyện Kon Rẫy về công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ tháng 06/2021

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật