A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo thời gian nghĩ, treo cờ tổ quốc trong dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương 2022

Thông báo số 28/TB- UBND, ngày 6/4/2022 của UBND huyện Kon Rẫy về thời gian  nghĩ, treo cờ tổ quốc và trực bảo vệ cơ quan trong dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022

Tin liên quan