A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo số 4110/TB-BCĐ, ngày 30/8/2021 về trường hợp thứ 22,23 dương tính với SARS-CoV-2 tai cơ sở cách ly tập trung

Thông báo số 4110/TB-BCĐ, ngày 30/8/2021 về trường hợp thứ 22,23 dương tính với SARS-CoV-2 tai cơ sở cách ly tập trung

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật