A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021

Thông báo số 53/TB-UBND, ngày 2/7/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật