A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát

Thông báo số 48/TB-CAH, ngày 15/12/2022 của Công an huyện Kon Rẫy về công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát

Tin liên quan