A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tiêm phòng Văcxin cho đàn gia súc đợt 2 năm 2021

Thông báo số 81/TB-UBND, ngày 6/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về Thông báo tiêm phòng Văcxin cho đàn gia súc đợt 2 năm 2021

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật