A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy với công tác bảo đảm an ninh quốc phòng

Thời gian qua, Ban CHQS huyện Kon Rẫy đã luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện về công tác quốc phòng và quân sự địa phương; chỉ đạo các các cơ sở duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 

 Diễn tập chiến đấu, phòng thủ huyện Kon Rẫy năm 2018; Ảnh: Thành Trung

Trong 20 năm qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua quyết thắng. Hằng năm, khi có Nghị quyết của Đảng uỷ; Kế hoạch CTĐ, CTCT của trên, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã có nghị quyết lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan.

Thượng tá Nguyễn Đức Ân -  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: Đảng uỷ, Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt, nắm chắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua do Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh phát động. Đồng thời căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong từng năm, từng giai đoạn và trong các phong trào thi đua đột kích nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của quân đội, đơn vị và địa phương. Phong trào thi đua quyết thắng LLVT Huyện trong những năm qua luôn kết hợp chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng trên địa bàn xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết phát huy trí tuệ của tập thể; phát huy tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ. 

 

Huấn luyện bán đạn thật; Ảnh: Thành Trung

Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính  trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì nghiêm kế hoạch học "Mỗi tuần một điều luật" và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Đảng ủy luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm kế hoạch ngày Đảng, thường xuyên chăm lo, củng cố kiện toàn tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD và VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Ngoài ra, còn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; củng cố kiện toàn các chi bộ quân sự. Đến nay,7/7 xã, thị trấn có chi uỷ, chi bộ quân sự; đảng viên trong lực lượng DQTV là 160 đồng chí, dự bị động viên 68 đồng chí. 

Trong 20 năm qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành công tác dân vận thu được những kết quả đáng kể, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tâm lý của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn; ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Cấp uỷ, chỉ huy luôn xác định bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của LLVT nhân dân; xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu của công tác quân sự, quốc phòng địa phương nên thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không, trực A2, trực chỉ huy, trực ban ở các cấp. Bên cạnh đó, luôn quán triệt giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tham mưu giải quyết, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra biểu tình gây rối, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh huấn luyện hàng năm của Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, Đảng uỷ, Ban chỉ huy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của địa phương cơ sở, triển khai tổ chức huấn luyện, giáo dục quốc phòng bảo đảm đúng nội dung, chương trình, thời gian qui định. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện 3 lần (2009, 2014, 2018). Chuẩn bị và tổ chức tốt các đợt diễn tập vận hành cơ chế và chỉ huy tham mưu một bên 2 cấp, 1 bên 1 cấp, kết quả được trên đánh giá đạt khá. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 02 đơn vị/ năm, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 80% đạt khá… 

Trong những năm qua, cấp uỷ, chỉ huy luôn coi trọng quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác rèn luyện. Duy trì nghiêm Điều lệnh điều lệ của quân đội, các chế độ qui định của cơ quan, đơn vị. Luôn theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ kịp thời phát hiện chấn chỉnh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện sai trái lệch lạc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật. Đơn vị có sự chuyển biến tiến bộ đồng đều, nền nếp hoạt động, tác phong sinh hoạt của bộ đội được duy trì đúng qui định, không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm đáng kể.

Lãnh đạo, chỉ huy luôn quan tâm giáo dục nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sỹ ngày càng được nâng lên, đảm bảo quân số khỏe đạt 99,2%, làm tốt việc phòng chống dịch bệnh.

Đạt được những thành tích trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, UBND huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ của Đảng uỷ, UBND các xã đối với LLVT huyện. Cấp uỷ, Ban CHQS các cấp nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn đứng chân, nắm chắc đặc điểm tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu an ninh, quốc phòng được giao hàng năm.

Thượng tá Nguyễn Đức Ân nhấn mạnh: Trong những năm tới, dự báo tình hình an ninh chính trị của cả nước, của tỉnh nói chung cũng như trên địa bàn huyện nói riêng sẽ có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quân đội, của huyện nhà và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Ban chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng hướng về việc triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định trận địa tư tưởng của Đảng trong cơ quan và đơn vị cơ sở trên địa bàn, tạo sự  chuyển biến mạnh mẽ chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng huyện Kon Rẫy ngày càng giàu đẹp, vững mạnh và phát triển. 


Tác giả: Hoàng Béc Lin, BCH Quân sự huyện

Tin liên quan