A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Trong 20 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các cấp huyện Kon Rẫy đã làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Qua đó, tập hợp được sức mạnh của quần chúng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - Xã hội địa phương.

Trong những năm qua UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Điểm nhấn quan trọng nhất mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm được trong thời gian qua là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (trong 20 năm qua, UBMTTQVN huyện đã tổ chức tuyên truyền được hơn 400 cuộc với trên 20 ngàn lượt người tham gia). Qua đó đã góp phần vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 7, xã Đăk Tơ Re; Ảnh Lâm Hiền

Song song với hoạt động tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nhằm phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, góp phần chăm lo cải thiện đời sống cho nhân dân, cụ thể là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” ... Nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện sâu rộng, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Thông qua đó, góp phần quan trọng củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước làm khởi sắc bộ mặt nông thôn. (Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 11.7% theo tiêu chí cũ và 24.86 % theo tiêu chí mới. Năm 2021 có 5.679/6.184 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, trong đó có 2.879 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục; 43/49 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 100% Cơ quan, đơn vị đăng ký “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa).

Bên cạnh việc tổ chức triển khai các cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, trường học, Lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của huyện (từ năm 2002 đến nay đã kêu gọi quyên góp, hỗ trợ được 8.122.650.000 đồng), quỹ bão lũ ủng hộ miền Trung (đạt 560 triệu đồng, từ năm 2018 đến nay….. Trung bình mỗi năm, xây dựng được 12 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng/căn. Đặc biệt trong năm 2021, Mặt trận huyện đang triển khai xây dựng 15 căn nhà đại đoàn kết, trong đó có 02 căn nhà xây dựng cho 02 hộ gia đình chính sách trong huyện, mỗi căn trị giá 100.000 triệu đồng, được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Chi nhánh xăng dầu Kon Tum, 13 căn, trị giá 50 triệu đồng/căn từ nguồn hỗ trợ của quỹ thiện tâm Tập đoàn Vingroup. 

Thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và phong trào “Kon Rẫy chung tay xây dựng Nông thôn mới”, MTTQ các cấp phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thi công các công trình xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi... Trong 20 năm qua, cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong huyện đã hiến 25.972m2 đất, đóng góp 1.785 triệu đồng và 10.811 ngày công lao động cùng nhiều nguyên vật liệu làm đường, các công trình dân sinh... với tổng số tiền là 11.677 triệu đồng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (hiện nay trên địa bàn huyện có 03 xã đạt Nông thôn mới và 01 xã đạt Nông thôn mới nâng cao -  cũng là xã đầu tiên của tỉnh Kon Tum vinh dự đạt được).

Trong công tác phòng, chống dịch COVID -19, với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tích cực tham gia hưởng ứng, quyên góp tiền mặt, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công... ủng hộ các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch của huyện nhằm tiếp thêm động lực cho những người thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu cũng như ủng hộ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ðến nay, huyện đã vận động ủng hộ, tiếp nhận trên 1 tỷ đồng.  Đồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh để chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần sớm đưa huyện Kon Rẫy trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

Mô hình “ Cải tạo vườn tạp” tại thôn 1, xã Đăk Kôi của Khối MT&ĐT huyện thực hiện thay đổi nếp ngĩ, cách làm trong đồng bào DTTS; Ảnh Lâm Hiền

Nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân, UB MTTQVN các cấp đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội thông qua các cuộc giám sát chuyên đề; tham gia cùng thường trực HĐND cùng cấp giám sát về thực hiện các chế độ chính sách xã hội, công tác tiếp công dân; phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; Phối hợp với HĐND huyện tổ chức hàng trăm hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với trên 30 ngàn người lượt cử tri tham dự; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Để tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời phát huy vai trò “nòng cốt” của các già làng, người có uy tín tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong cộng đồng, nhằm tập hợp tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc, dân cư, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển huyện Kon Rẫy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực hiện chặt chẽ quy chế giám sát đầu tư cộng đồng theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tạo mối quan hệ gắn bó trong nhân dân, thường xuyên củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện. Từ đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.


Tác giả: Đinh Thị Anh – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTQVN huyện

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật