A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nông dân thị trấn Đăk RVe thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

          Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là 1 phong trào lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Trên cơ sở bám sát các Nghị quyết, Chương trình, Đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, Hội Nông dân thị trấn Đăk Rve luôn tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện phong trào, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất.

Nông dân thị trấn Đăk RVe thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

  Hàng năm tổ chức phát động cho cán bộ hội viên và nông dân đăng ký thi đua đạt tiêu chuẩn hộ SXKDG các cấp phong trào đã thu hút được 125 hộ nông dân đăng ký thi đua SXKDG các cấp trong năm qua số hộ đạt hộ nông dân SXKDG là: 120 hộ.  Trong đó cấp TW 06 hộ; cấp tỉnh 20 hộ; cấp huyện 34 hộ cơ sở 70 hộ.

Để tạo điều kiện cho phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng phát triển sâu rộng, Hội Nông dân thị trấn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 07 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho 250 hội viên nông dân; tổ chức 2 đợt học tập kinh nghiệm; 3 hội nghị Hội thảo đầu bờ, hội thảo chuyên đề để nông dân có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Hội đã tạo điều kiện và giúp đỡ nông dân vốn và khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, trong năm qua Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện cho hội viên nông dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi với số dư nợ: 27.358.858.396 đồng cho 387 hộ vay để sản xuất, học nghề, và phát triển kinh tế. Vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương và của tỉnh là 01 tỷ đồng cho 20 hộ vay. Vốn vay từ quỹ QGGQVL là 5.478.000.000 đồng cho 116 hộ vay, giải quyết cho 135 lao động có việc làm thường xuyên. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung tâm dạy nghề cho hàng trăm hội viên nông dân; vận động 07 chi hội xây dựng quỹ hội trong chi hội để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình nay đã xây dựng được 5 Chi hội. số tiền là: 35.000.000 đồng cho 35 hội viên vay để phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo. Do vậy, từ năm 2019-2024 đã giúp 45 hội viên nông dân thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống thấp hơn so với các năm trước.

Phong trào nông dân thi đua SXKDG còn là nơi để nông dân có dịp tiếp xúc giao lưu trao đổi kinh nghiệm sản xuất, xác định được hướng sản xuất cho mình, họ biết phát huy thế mạnh phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ thâm canh; nhiều vườn cây của các hộ gia đình đã cho năng suất vượt trội so với năng suất bình quân chung của vùng, từng bước vươn lên hộ khá, hộ giầu. Số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKDG các cấp đến nay có 120 hộ. Trong đó: cấp thị trấn: 70 hộ; cấp huyện: 34 hộ; cấp tỉnh: 20 hộ; cấp TW: 06 hộ.

   

Mô hình trồng cây cà phê tái canh của hộ Lê Thị Hoan và anh Lê Văn Lịch với mô hình kinh tế trang trại doanh thu đạt gần từ 700tr đến 1 tỷ đồng thuộc hộ SXKDG cấp TW

Nhiều gương mặt tiêu biểu như hộ hội viên Lê Thị Hoan có mức thu nhập 1tỷ đồng, hội viên Lê Văn Lịch có mức thu nhập 700tr/năm trong, hội viên Nguyễn Mạnh Cầm 400tr/năm, hội viên Mai Anh Tuấn 400tr/năm, hội viên Nguyễn Thị Kim Oanh doanh thu 300tr/năm, hội viên Đinh Thị Toàn 350tr/năm, hội viên Lê Huy Định 200tr/năm, hội viên Kim Văn Yến 550tr/năm, Hoàng Thị Duyên 450tr/năm, hội viên Lê Thị Hồng Thủy 700tr/năm, hội viên Nguyễn Hoàng Bảo 750tr/năm, hội viên Đỗ Thị Kim Dung 900tr/năm ... Hội Nông dân thị trấn đã tham mưu xây các cấp ra quyết định công nhận hộ SXKDG. Đã tổ chức khen thưởng cho 07 lượt tập thể và 125 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào SXKDG (giai đoạn 2018-2023).

   Qua 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” Hội Nông dân thị trấn đã thành lập được 03 HTX với 80 thành viên tham gia; có 03 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh (Hạt tiêu Sơn Ka, Măng khô Đăk Rve, Hạt tiêu xay Sơn Ka)

Để triển khai tốt cho phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (giai đoạn 2024 – 2029): tiếp tục có những chính sách về phát triển sản xuất để tạo điều kiện cho nông dân thực hiện hiệu quả hơn trong việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; tăng cường thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; mở các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Hội; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, khoa học kỹ thuật, kỹ năng thực hành, đào tạo nghề cho những hộ sản xuất kinh doanh giỏi đáp ứng yêu cầu nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Hội các cấp đã đề ra là vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng, đầu tư, mở rộng quy mô diện tích sản xuất, chuồng trại chăn nuôi, các giống cây con phù hợp với địa phương và thị trường tiêu thụ. Phát triển phong trào gắn với phát triển các sản phẩm thương hiệu của địa phương theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Phối hợp với các ngành tập trung các nguồn lực hỗ trợ nông dân liên kết trong sản xuất, kinh doanh; tiếp tục vận động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chia sẻ cùng cộng đồng ở địa phương về kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích hộ nông dân giỏi giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn để vươn lên thoát nghèo bền vững,…


Tác giả: Nông Hồng Sơn - Hội nông dân thị trấn

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật