A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy định số 105 của Bộ Chính trị

Chiều 24/2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các huyện, thành phố. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện có các đồng chí: Nguyễn Quang Thạch, TUV- Bí thư Huyện ủy; Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Lương, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan giúp việc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước khi thảo luận, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”, Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh; quán triệt Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy, sau khi có Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời sửa đổi bổ sung Quy định về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử" để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng qui định; đồng thời thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Qua đó đã góp phần khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ, đẩy mạnh việc đổi mới quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, đáp ứng kịp thời hơn việc kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc cụ thể hóa Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 950-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa sát với đặc thù của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng cần tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Chỉ thị và việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS phải ưu tiên gắn với lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.


Tác giả: Lâm Hiền – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật