A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Tân Lập tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.

Chiều ngày 25/4/2022, Đảng ủy xã Tân Lập tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Minh Trung - HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Tổ phó tổ cấp ủy huyện phụ trách xã; Thường trực Đảng ủy, HĐND - UBND - UBMT TQVN xã; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Bí thư các chi bộ trực thuộc xã và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đồng chí Lã Đức Hạnh - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị  

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy; Đảng ủy xã Tân Lập đã ban hành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn để lãnh đạo triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 11/6/2021 của Đảng ủy về thực hiện chuyên đề của tỉnh năm 2021; Công văn số 113-CV/ĐU, ngày 14/6/2021 về việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề của tỉnh năm 2021 “về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững; Kế hoạch số 39-KH/ĐU, ngày 06/12/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 04-HD/ĐU, ngày 27/01/2022 về một số nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.     

Qua 01 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả khả quan; xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến ở các lĩnh vực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: (1) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ, công việc cụ thể. Các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đề ra các giải pháp lãnh đạo triển khai thực hiện Chuyên đề của tỉnh năm 2021, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2021 về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; cải cách hành chính; chỉnh trang khu dân cư; xây dựng thương hiệu sản phẩm (OCOP); (2) Triển khai trồng 18 ha lúa theo mô hình Vietgap tại thôn 3, khuyến khích tạo điều kiện cho 01 doanh nghiệp xây dựng trang trại nuôi lợn sạch. Đồng thời tiến hành làm cổng chào tại thôn 2 và  thôn 3 từ nguồn vốn xã hỗ trợ và huy động xã hội hóa, xây 01 cổng trường học; lắp đặt 07 camera an ninh tại các khu dân cư, nơi tập trung đông người; phối hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, các cơ quan chức năng giải quyết những vướng mắc của các hộ dân ảnh hưởng khi thi công đường Quốc lộ 24 qua địa bàn xã; (3) Tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”,...

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện trong thời gian qua và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến, cụ thể: Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các ngành đoàn thể của xã triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy, Đảng ủy xã; Đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng vào chiều sâu; bằng việc làm cụ thể. Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết như đất đai, thủ tục hành chính; Duy trì tốt các mô hình đang thực hiện. Chú trọng nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác của tập thể và cá nhân; Sơ kết, tổng kết chuyên đề hàng năm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo Bác.

Trao tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND xã đã biểu dương, khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tác giả: Trần Quốc Vy - BTGHU.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật