A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Đăk Kôi tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sáng ngày 31/3/2021, Đảng ủy xã Đăk Kôi tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Quang – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Nguyễn Đức Ân – UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Tổ trưởng tổ cấp ủy phụ trách xã; Thường trực HĐND – UBND – UBMT TQVN xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: A Vai – HUV, Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã.

Quang cảnh tại Hội nghị

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, theo nội dung Báo cáo sơ kết 05 năm trình bày tại Hội nghị cho thấy: qua 05 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn xã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn việc thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được củng cố; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều bước đổi mới. Đến nay xã đã đạt được 13 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã ban hành nhiều Kế hoạch, Hướng dẫn, Công văn để triển khai thực hiện Chuyên đề học tập toàn khóa, chuyên đề hằng năm (từ năm 2017 đến năm 2020); tổ chức được hơn 64 hội nghị, với 2.577 cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia; triển khai tốt cho cán bộ, đảng viên việc viết bản cam kết với hơn 487 bản; tổ chức kể chuyện về Bác vào sáng thứ hai đầu tuần đối các chi bộ trường học; tổ chức được 08 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề lồng ghép với các nội dung về công tác tuyên giáo; trong quá trình triển khai đã có nhiều mô hình điển hình, tiên tiến như Phụ nữ giúp nhau đổi công lao động, mô hình phụ nữ thân thiện với môi trường tại thôn 1 có 50 thành viên tham gia, mô hình gia đình hạnh phúc, nói không với bạo lực tại thôn 10 với 30 thành viên tham gia… Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như treo băng ron, khẩu hiệu gắn với tuyên truyền miệng với hơn 106 lượt tại các chi bộ thu hút hơn 10.875 người tham gia; Đảng ủy kịp thời tổ chức các buổi đối thoại, giải quyết các vấn đề được cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm bằng hình thức tiếp xúc, đối với trực tiếp với người dân; qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã từng bước được nâng lên rõ rệt. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực Đảng ủy xã vẫn còn một số hạn chế nhất định như: việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của các chi bộ có lúc còn chậm; công tác biểu dương, khen thưởng những gương điển hình, tiên tiến có lúc chưa kịp thời.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong thời gian tới Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt một số nội dung sau: (1) Rà soát lại những hạn chế đã nêu tại Báo cáo đã chỉ ra, trên cơ sở đó kịp thời để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới; (2) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị - xã hội; đưa việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (3) Thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI); (4) Làm tốt việc hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo từng nội dung chuyên đề về học tập và làm theo Bác; (5) Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thời gian đến.  

Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật