A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 23/14, Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2023- 2024.

Quang cảnh Hội nghị 

Đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Thạch  - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Lương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các TCCĐ Đảng trực thuộc Huyện ủy; các tập thể và cá nhân tiểu biểu trên địa bàn toàn huyện.

Qua 02 năm triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiên túc, có hiệu quả bước đầu trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề riêng của tỉnh. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt được triển khai kịp thời, hiệu quả. Việc đăng ký nội dung học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên đã được huyện lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; trong xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định những nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề dư luận nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị để lãnh chỉ đạo thực hiện. Tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau đợt kiểm điểm công tác cuối năm 2023. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến địa bàn tìm hiểu để triển khai thực hiện dự án. Phát triển và nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương. Xây dựng thành công 04 xã Nông thôn mới, trong đó xã Tân Lập được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu; xã Đăk Ruồng được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành hội họp, chữ ký số, gửi nhận văn bản qua mạng Internet. Nâng cấp Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy. Triển khai thực hiện Văn phòng điện tử E - Office nhằm xử lý văn bản chỉ đạo điều hành, cung cấp thông tin thông hoạt động của huyện qua đường truyền Internet.

Cấp ủy các cấp đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng. Các tổ chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân.

Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm theo” và “nêu gương” là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày…

Trong thời gian đến, Huyện ủy Kon Rẫy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định, quy chế của các cấp ủy để việc “nêu gương” trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong sạch vững mạnh. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, đảng bộ về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị mình với chủ đề “ tự soi, tự sửa theo Kế hoạch 66 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề riêng của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất, hiệu quả.

Khen thưởng cho 3 tập thể

Khen thưởng cho 5 cá nhân

Tại Hội nghị, Huyện ủy Kon Rẫy trao giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024.


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật