A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022.

Trong năm 2022, Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác như: công tác tuyên giáo, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 52 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc (gồm 10 Đảng bộ và 42 chi bộ cơ sở); 107 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; toàn Đảng bộ huyện có 1.735 đảng viên (trong đó kết nạp mới 77 đảng viên).

Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy.

Bám sát những định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Huyện ủy Kon Rẫy đã lãnh đạo, tập trung triển khai nhiều giải pháp, nâng cao toàn diện chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 như: Đã tổ chức tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề riêng của tỉnh, tại Hội nghị đã biểu dương khen thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung cam kết rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mở được 16 lớp với 732 lượt học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện tham gia học tập, gồm: Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đảng viên mới; Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; Lớp bồi ỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ công tác Dân vận ở cơ sở; Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức; Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên truyền miệng ở cơ sở; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy; Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN ở cơ sở; Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Đoàn ở cơ sở; chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày chia tách và thành lập huyện Kon Rẫy (31/01/2002 - 31/01/2022); chỉ đạo triển khai, tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển” (qua đó đã có 616 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi); chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử đảng bộ địa phương, đến nay đã xuất bản Sách lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kon Rẫy giai đoạn 1954 - 2020 với 211 cuốn; chỉ đạo tổ chức Hội thảo lần thứ nhất bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Tờ Re giai đoạn 1975 - 2020.  

Đã quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các đơn vị, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của cấp ủy cấp trên và các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ; thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng, quy hoạch cán bộ theo quy trình, quy định như: công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; thống nhất điều động, phân công 09 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bổ nhiệm 03 đồng chí; bổ nhiệm lại 03 đồng chí; điều động, luân chuyển 13 đồng chí; hiệp y công tác quy hoạch đối với 22 lượt cán bộ; giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với 02 đồng chí; đề án nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đề án nhân sự Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027; triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng, đến cuối năm 2022 đã kết nạp được 77 đảng viên (đạt 110% chỉ tiêu nghị quyết), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 1.735 đồng chí; đề nghị cấp có thẩm quyền xét, tặng Huy hiệu Đảng đối với 17 đồng chí; chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 107 chi bộ; cử 16 đồng chí đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, 15 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế sửa đổi, bổ sung giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đảm bảo tiến độ đề ra; cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 75 lượt tổ chức đảng và 14 đảng viên, giám sát 17 cuộc đối với 48 tổ chức đảng.

Chỉ đạo các TCCS Đảng, các cấp, các ngành làm tốt công tác vận động quần chúng; chỉ đạo tốt “Ngày hội Bánh chưng xanh” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động được Nhân dân tích cực tham gia, nhất là cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện gắn với thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh”; đã tuyên truyền vận động 92 hộ xóa bỏ được phong tục “Ngủ đầm” (tại xã Đăk Pne 84 hộ và xã Tân Lập 08 hộ), xóa bỏ được phong tục “Ăn uống kéo dài trong các dịp tang ma, cưới hỏi, lễ hội” tại thị trấn Đăk Rve và xã Đăk Tơ Lung; công tác phát triển đoàn viên, hội viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả (kết nạp được 836/739 đoàn viên, hội viên, đạt 113,12% chỉ tiêu nghị quyết); …   

 

Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 10 TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 và 13 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022).

Qua kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 đã có 51 TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 10 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có 01 TCCS Đảng mới được thành lập nên không xếp loại (chi bộ Liên đoàn Lao động trên cơ sở chia tách từ Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ); tổng số đảng viên được đánh giá là 1.594 đồng chí (trong đó: 237 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1.294 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 47 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 16 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ); Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 TCCS Đảng và 13 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022).


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật