A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư (Chỉ thị số 20-CT/TW) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ huyện đã có chuyển biến rõ rệt, đạt được một số kết quả nổi bật.

Một số tập sách lịch sử xuất bản trong thời gian qua

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp, xem đây là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên giáo và công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng. Chính vì vậy, để việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng, đến nay đã phát hành được 03 công trình lịch sử đó là: (1)  Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Kôi (giai đoạn 1930 - 2010), xuất bản năm 2019; (2) Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Ruồng (giai đoạn 1930 - 2015), xuất bản năm 2019; (3) Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy (giai đoạn 1954 - 2020), xuất bản năm 2022; và đã tổ chức Hội thảo lần thứ nhất bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Tờ Re (giai đoạn 1975 - 2020), dự kiến xuất bản trong năm 2023. Cùng với công tác chỉ đạo, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, thì công tác tuyên truyền lịch sử cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tích cực chỉ đạo, giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, định hướng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai công tác tuyên truyền lịch sử địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 Hội thảo lần thứ nhất bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Tờ Re (giai đoạn 1975 - 2020)

Các tập sách, sau khi xuất bản đã được phổ biến, tuyên truyền kịp thời. Cùng với đó, giao cho Trung tâm Chính trị huyện đưa nội dung giáo dục lịch sử cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trường THPT Chu Văn An chỉ đạo giáo viên bộ môn đưa nội dung giáo dục lịch sử địa phương vào giảng dạy tích hợp trong chương trình giảng dạy hàng năm, nhất là liên hệ thực tế qua các môn học xã hội, chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên - Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường học tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thi như: “Rung chuông vàng”, “Đường lên đỉnh Olympia”, “Câu lạc bộ em yêu lịch sử”, qua hội thi tìm hiểu các em càng có thêm kiến thức, hiểu biết nhiều hơn về lịch sử địa phương; Huyện đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Truyền thông huyện thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động “Về nguồn” tại các điểm di tích lịch sử cách mạng, các đài, bia tưởng niệm như Chiến thắng Đồn Kon Braih, Căn cứ Huyện ủy H16, Phân xưởng luyện giang C13 phân khu V (tại xã Đăk Kôi), Nghĩa trang liệt sỹ huyện... qua đó giáo dục sâu sắc truyền thống cách mạng của quân và dân huyện Kon Rẫy trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng tinh thần yêu nước thúc đẩy khát vọng quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; bên cạnh đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử đảng được quan tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách chỉ đạo trực tiếp, 01 đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phụ trách công tác lịch sử đảng, tại 7/7 xã, thị trấn phân công đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác Đảng chịu trách nhiệm triển khai công tác lịch sử Đảng, hàng năm đa số đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đều được tham gia tập huấn bồi dưỡng công tác sưu tầm, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử là Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức...

Huyện đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Truyền thông huyện phối hợp tổ chức các hoạt động “Về nguồn”.  

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: (i)  nguồn kinh phí dành cho công tác biên soạn lịch sử đảng bộ cơ sở vẫn còn hạn chế đối với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay; (ii) qua các thời kỳ các địa phương trải qua quá trình sáp nhập, chia tách tỉnh, huyện, xã nên có nhiều xáo trộn về tư liệu lưu trữ, tài liệu, văn bản, các đồng chí lão thành cách mạng là nhân chứng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhiều người đã mất, một số đồng chí tuổi cao, sức yếu, trí nhớ hạn chế, nên việc sưu tấm, khai thác tư liệu lịch sử gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: (1) Các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch số 73-KH/TU và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, của Ban Tuyên giáo Huyện ủy phù hợp với thực tiễn tình hình của cơ quan, đơn vị; (2) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo các điều kiện đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách Lịch sử đảng bộ các xã còn lại (xã Đăk Tờ Re, Đăk Pne, Tân Lập và thị trấn Đăk Rve); (3) Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền lịch sử đảng với các hình thức phong phú, sinh động, rộng khắp và phù hợp với từng đối tượng; coi trọng đổi mới phuong pháp dạy và học môn lịch sử tại các cơ sở giáo dục; tăng cường tuyên truyền, giáo dục trực quan bằng phim tài liệu, tham quan thực tế... tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn đối với đối tượng được tuyên truyền.


Tác giả: Trần Quốc Vy - Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật