A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/HU, ngày 30/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ năm 2021. Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 04 - 07/10/2021), Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2021 cho 50 học viên là cán bộ làm công tác Tuyên giáo, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ, Chủ tịch Mặt trận và trưởng đầu ngành của các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các học viên tham gia lớp tập huấn đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Quang cảnh lớp tập huấn  

       Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt các chuyên đề theo giáo trình tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm các chuyên đề như: (1) Một số vấn đề lý luận chung và thực tiễn về công tác tuyên giáo cơ sở; (2) Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; (3) Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; (4) Công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; (5) Nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở; (6) Công tác khoa giáo ở cơ sở; (7) Kỹ năng tuyên truyền miệng. 

         Công tác tuyên giáo có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở kịp thời trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu cách làm hay, hiệu quả ở cơ sở; qua đó, góp phần đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của công tác tuyên giáo ở cơ sở và công tác tuyên truyền miệng, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức đã được học để trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

        Kết thúc chương trình của lớp tập huấn các học viên thực hiện việc viết bài thu hoạch cá nhân. Trên cơ sở kết quả đạt được, Trung tâm Chính trị huyện sẽ cấp giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành đợt học.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật