A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 22/4, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.

Quang cảnh hội nghị

Về dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Thủy - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Võ Văn Lương -Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND -UBND -UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các phòng ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Bí thư các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn.

 Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa, được nhân dân đồng tình ủng hộ như: Hiến máu tình nguyện; Làm đường giao thông liên tham gia xây dựng nông thôn mới; Địa chỉ đỏ tình nguyện; Tổ chức các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội; Hũ gạo tiết kiệm; Khu dân cư phòng, chống ma túy; Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu không còn tà đạo Hà Mòn.....…vv. Qua đó, đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở địa phương, đơn vị. 

Việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chính quyền, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng phát triển xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công tác chỉnh trang đô thị làm cho bộ mặt của huyện ngày càng hiện đại, văn minh, đến nay đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đăk Ruồng, xã Tân Lập, xã Đăk Tờ Lung); các xã còn lại đều đạt các tiêu chí theo lộ trình hằng năm đề ra.

Hầu hết các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị trong sinh hoạt định kỳ, đột xuất hoặc sinh hoạt chuyên đề đã tổ chức tốt việc đưa chủ đề, nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kể những câu chuyện về Bác liên quan đến chủ đề của từng năm. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức trong hành động, đạo đức công vụ và lối sống hàng ngày, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tại Hội nghị đại biểu còn được nghe các báo cáo tham luận của Đảng ủy xã Đăk Tờ Lung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chường trình xây dựng nông thôn mới; Chi bộ Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện báo cáo tham luận chủ đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền với quan điểm “ Dân là gốc của tuyên truyền” và Mỗi cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam là một tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân Pham Minh Huy - cơ quan Quân sự huyện.

Phát biểu đồng chí Nguyễn Quang Thủy – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của Đảng bộ, nhân dân huyện Kon Rẫy trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW. Đồng chí đề nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và xác định thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là việc làm thường xuyên, liên tục bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa thiết thực. Tăng cường công tác tuyên truyền gắn với công tác thi đua khen thưởng điển hình trong thực hiện Chị thị 05-CT/TW; Chú trọng rèn luyện tư tưởng, lý luận cho thế hệ trẻ gắn với việc học và làm theo lời Bác vì thế hệ trẻ là rường cột tương lại của đất nước; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các thực hiện Chỉ thị Nghị quyết của Đảng; Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm thể hiện tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân

Tại hội nghị có 5 tập thể và 10 cá nhân được biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Định Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, phòng ban, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện.  Trong đó, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tuyên truyền thực hiện các chương trình, đề án, dự án thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành chương trình kế hoạch hành động, đăng ký nội dung đột phá, việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân..vv./.

                          


Tác giả: Lâm Hiền-Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật