A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Nhằm phát huy những thành quả đạt được năm 2020 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bà con nông dân xã Tân Lập thi đua lao động sản xuất trên cánh đồng lúa

Trong năm 2020, phong trào thi đua của huyện Kon Rẫy được phát động rộng khắp trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 1.400 tỷ đồng, vượt trên 12 % so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể Nhân dân được duy trì có chiều sâu. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, đặc biệt là các tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng huyện Kon Rẫy phát triển nhanh và bền vững, huyện Kon Rẫy tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng đạt 12.455 ha; trồng mới 300 ha cây ăn quả; trồng mới, khoanh nuôi phục hồi 300 ha diện tích cây lâm nghiệp; diện tích cây Mắc Ca 200 ha. Tổng thu ngân sách nhà nước 227.517 triệu đồng; tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 1.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 31,8 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu xã Đăk Tờ Re hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đạt thêm 02 tiêu chí nông thôn mới tại các xã Đăk Kôi và xã Đăk Pne; phấn đấu có 01 trường đạt chuẩn mức độ II. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 6,6%; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách bộ máy; giữ vững quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu