A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 25/6/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Tải về xem nội dung


Tập tin đính kèm
Tác giả: UBND huyện Kon Rẫy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật