A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng

Ngày 7/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có các đồng chí: Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;  các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành  Đảng bộ huyện khóa XIX; tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; tập thể lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng.

Hội nghị được nghe các đồng chí báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về “định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 04 - KH/TW ngày 28/2/2022 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào năm 2022; Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 9/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 31-KL/TW ngày 7/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn hình thức tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng hình thức phong phú, đa dạng gắn với tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế-xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tập trung triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đảm bảo cụ thể, sát thực, khả thi, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện…


Tác giả: Y Nhàn- Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật