A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Tại huyện Kon Rẫy, Hội nghị được kết nối đến 8 điểm cầu của huyện. Tham dự Hội nghị tại điểm của Huyện có đồng chí Nguyễn Quang Thạch, TUV- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Văn Lương – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể huyện, Bí thư, Phó bí thư các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy.

 Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú  - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu, phân tích, quán triệt các nội dung của chuyên đề gồm 2 phần, gồm: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể Nhân dân.

Thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng phải tạo được sự chuyển biến trên 3 nội dung là: Đổi mới học tập; đổi mới và tạo được đột phá trong việc làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần của hội nghị, tiếp thu sâu sắc các nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân; hàng năm tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể với từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan đơn vị./.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật