A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác.

Thực hiện Quyết định số 474-QĐ/HU, ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng các mô hình học tập, làm theo gắn với thực tiễn tại các Đảng bộ, chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(gọi tắt là Đoàn giám sát 474) tại 04 TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, gồm có: Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung; Đảng ủy xã Đăk Ruồng; Chi bộ Mặt trận; Chi bộ Hạt Kiểm lâm. Thời gian tiến hành giám sát (từ ngày 09 - 13/9/2021).

Đoàn giám sát làm việc tại xã Đăk Tơ Lung.

   Đoàn giám sát 474 gồm có 05 đồng chí, do đồng chí Đinh Văn Quang - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện làm trưởng đoàn. Mục đích của việc giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các TCCS Đảng trong việc triển khai, xây dựng các mô hình, phát huy những mô hình hay, mô hình thật sự hiệu quả trong lao động, sản xuất và được nhân rộng trong tập thể, cá nhân của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; qua đó kịp thời chấn chỉnh những mô hình mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ và thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các TCCS Đảng; đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.  

Các đơn vị được giám sát đã có sự chuẩn bị chu đáo cho việc giám sát như: về báo cáo, tài liệu, ... mời đầy đủ thành phần của đơn vị để làm việc theo yêu cầu. Qua giám sát cho thấy: Các TCCS Đảng đã bám sát kế hoạch toàn khóa và hằng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, hướng dẫn thực hiện của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy luôn quan tâm chỉ đạo các chi bộ, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện các mô hình học tập và làm theo gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đăng ký, xây dựng thực hiện có hiệu quả các mô hình.  

Mô hình làm Chổi Đót.

 Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung có các mô hình: (1) Vận động cán bộ, đảng viên đi đầu thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; (2) Vận động Nhân dân trồng cây xanh, tổng dọn vệ sinh thôn làng, xây dựng cảnh quang xanh - sạch - đẹp”; (3) Đoạn đường Thanh niên tự quản; (4) Tổ hợp tác trồng nếp cẩm và sản xuất rượu ghè của làng Kon Lung; (5) Vận động Thanh niên làm đổi công gây quỹ; (6) Vận động Nhân dân làm Chổi Đót...    

Đảng ủy Đăk Ruồng với những mô hình: (1) Giúp nhau làm kinh tế giỏi; (2) Kể chuyện Bác Hồ; (3) Gây quỹ giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt; (4) Bảo trợ chăm sóc các cụ già neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; (5) Chăm sóc cụ già neo đơn, tàn tật; (6) Tuyến đường tự quản và công trình nhà văn hóa xanh, sạch đẹp...     

Chi bộ Mặt trận đã có các mô hình: (1) Khu dân cư phòng, chống ma túy; (2) Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu không còn tà đạo Hà Mòn tại xã Đăk Ruồng; (3) Nước sạch vệ sinh môi trường; (4) Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu và phòng, chống tội phạm tại thôn 3, thị trấn Đăk Rve...  

Đoàn giám sát làm việc tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm.

Tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm với mô hình: (1) Trồng cây cà phê tại thôn 4, xã Đăk Pne; (2) Khảo nghiệm trồng cây Teak trên đất nương rẫy cũ, bạc màu tại thôn 6, xã Tân Lập.

Qua kết quả giám sát tại các đơn vị, nhìn chung các TCCS Đảng đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự quản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự lan tỏa trong phong trào học tập và làm theo Bác; từ đó, mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.    

   Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng quan tâm và triển khai có hiệu quả. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể và các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ bản thực hiện tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị; tập thể Đảng bộ luôn giữ được tính đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân từng bước được nâng lên, từng bước triển khai có hiệu quả các mô hình hay, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được như trên, Đoàn giám sát đã đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ được giám sát đợt này cần chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại của đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện theo yêu cầu của Đoàn giám sát; có báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế tồn tại của đơn vị gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy). Đồng thời đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng đã chỉ rõ các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, các Đảng ủy, Chi bộ, người đứng đầu cấp ủy cần tiếp tục quán triệt  nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Nội dung bám sát mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và theo từng Chuyên đề hằng năm. Đẩy mạnh việc chỉ đạo các chi bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, trên cơ sở đó nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình, nội dung làm theo cụ thể, thiết thực hiệu quả.    

          Hai là, tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình nhằm lan tỏa, tạo hiệu ứng sâu rộng, lôi cuốn, cổ vũ, để việc tốt, việc có ích ngày càng nhiều; tổ chức lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, tọa đàm, kể chuyện về Bác; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã; tuyên truyền qua mạng xã hội; từ đó định hướng những cách làm hay cho đơn vị, cá nhân noi theo.

          Ba là, tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; cấp trên nêu gương cho cấp dưới học tập; cán bộ, đảng viên nêu gương cho quần chúng học tập, làm theo. Đồng thời, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, với phương châm “xây đi đôi với chống”, “lấy nhân tố tích cực đẩy lùi nhân tố tiêu cực” trong thời gian tới.  

Bốn là, hằng năm, tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát các mô hình tại các chi bộ trực thuộc; đồng thời Đảng ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá những mô hình hay, gương điển hình tại cơ sở để kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Bên cạnh đó, kịp thời chấn chỉnh những mô hình có cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ không đạt hiệu quả, nói không đi đôi với làm./.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật