A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung làm theo Bác từ những việc cụ thể

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Ảnh: Hữu Huy

Xã Đăk Tơ Lung nằm cách Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện khoảng 10 km. Toàn xã có 690 hộ/2674  khẩu sinh sống ở 08 thôn, làng, trong đó người Sơ Rá chiếm trên 95 % dân số. Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung hiện nay có 14 chi bộ với 157 đảng viên (123 đảng viên là người dân tộc thiểu số), trong đó có 08 chi bộ nông thôn; 4 chi bộ sự nghiệp; 01 chi bộ quân sự; 01 chi bộ công an. Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). 

Trên cơ sở chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy chỉ đạo tất cả các chi bộ, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm tiếp tục bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. 

Với các văn bản chỉ đạo cụ thể, sát tình hình thực tế địa phương của Đảng ủy xã, các chi bộ, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn xã đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng. Trong sinh hoạt chi bộ chú trọng việc thảo luận đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, tạo chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương...   Đặc biệt, thông qua việc thực hiện nội dung chuẩn mực đạo đức đã góp phần tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; vô cảm, xa dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hạn chế tiêu cực; góp phần rèn luyện phong cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức tự học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên... 

 Trao Quyết định Công nhận xã Đăk Tờ Lung đạt chuẩn nông thôn mới; Ảnh: Hữu Huy

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Qua đó, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, có sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao. Nhiều mô hình điển hình trong học tập và làm theoi Bác được triển khai như: xây dựng Đường hoa Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung tại thôn Kon Rá với 130 cây sao đen và 50 cây hoa giấy dọc hai bên đường; công trình bê tông hóa đường trục chính đi khu sản xuất nước Hlah, thôn Kon Rá, chiều dài 550 m (tổng kinh phí 653 triệu, trong đó huy động 98 triệu)... Xã còn huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng các công trình: Bê tông hóa 01 sân bóng chuyền, diện tích 200 m2 (tổng kinh phí huy động 20 triệu); bê tông hóa đường nội thôn Kon Rá với chiều dài 200 m (tổng kinh phí huy động 100 triệulàm mới 01 nhà rông văn hóa, tổng kinh phí huy động 200 triệu (trong đó 1000 ngày công; nguyên liệu khác 20 triệu; dân góp tiền mặt 30 triệu). Xã còn huy động nguồn vốn xã hội hóa sửa chữa, nâng cấp và làm mới nối dài 0,8km tuyến đường điện thắp sáng công lộ tại khu dân cư với tổng nguồn kinh phí xã hội hóa là 32 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số mô hình đã và đang thực hiện mang lại hiệu quả trong việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn: Mô hình “Trồng thâm canh cây cà phê vối’’; mô hình Trồng thâm canh cây chuối nuôi cấy mô - chuối Già Nam Mỹ (Thôn 4 - Kon Mong Tu)... 

Ông Nguyễn Đức Tâm ở thôn 4 của xã đã xây dựng mô hình nuôi heo đen. Ông Tâm bộc bạch: Tôi nghĩ học tập và làm theo Bác bắt đầu từ là chính việc  chăm chỉ lao động. Nghĩ vậy, tôi chọn hướng đi chăn nuôi và mô hình này đã giúp cho gia đình tôi khấm khá hơn. Tôi còn giúp đỡ, hướng dẫn bà con trong thôn, trong xã về kinh nghiệm, phương pháp để cùng làm theo, góp sức xây dựng xã ngày càng trù phú.

  Đặc biệt, trong 5 năm qua, Đảng ủy xã đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong đó, đã tập trung vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo ra nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân đã hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công để làm đường giao thông, tích cực chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, làm vệ sinh môi trường, đường điện chiếu sáng nông thôn, làm nhà văn hóa..., góp phần xây dựng diện mạo thôn làng ngày càng sạch đẹp, ấm no. 

Đồng chí Nguyễn Minh Trí – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung cho biết: Theo thống kê tổng kinh phí đã được huy động để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã là 139.536,769 triệu đồng (trong đó, Ngân sách Trung ương 32.131,185 triệu đồng, chiếm 23,03%; Ngân sách tỉnh 104.262,245 triệu đồng, chiếm 74,72%; Ngân sách huyện 1.226,521 triệu đồng, chiếm 0,88 %; Vốn vay tín dụng 655 triệu đồng, chiếm 0,47%; Doanh nghiệp 180 triệu đồng, chiếm 0,13%; Nhân dân đóng góp 1.081,818 triệu đồng, chiếm 0,77 %), góp phần đưa xã Đăk Tơ Lung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.  

Với những thành tích đã đạt được, Đảng uỷ xã đã được các cấp biểu dương khen thưởng. Đặc biệt trong năm 2021, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), Đảng uỷ xã đã được Bí thư Tỉnh uỷ tặng thư khen và Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2021.     

Đồng chí Nguyễn Minh Trí – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung nhấn mạnh: “Kế thừa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nêu cao tinh thần học tập và làm theo Bác với chủ đề toàn khóa là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, đồng thời lan tỏa kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập Bác, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên trẻ. Phấn đấu đến năm 2025, Đăk Tơ Lung sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao theo như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra"./.


Tác giả: Quốc Vy BGT huyện ủy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật