A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả từ cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng “làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới”

Hội LHPN huyện Kon Rẫy có 8 cơ sở Hội trực thuộc với 52 Chi hội phụ nữ; tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên 6.633 người, chiếm 22% dân số của toàn huyện; tổng số hội viên phụ nữ 4.645 hội viên; trong đó: hội viên người dân tộc thiểu số 2.784 hội viên; hội viên phụ nữ DTTS tôn giáo 890 hội viên. 

Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, gắn liền với 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt Cuộc vận động, hằng năm, Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các mô hình, tổ chức các hội thi, phát động phong trào thi đua phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới... Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích, nội dung và mối quan hệ tác động giữa các tiêu chí của Cuộc vận động để tự giác thực hiện; phân công cán bộ chuyên trách hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện các tiêu chí. Từ năm 2016 đến 2021, trên địa bàn huyện có 8.231/9.722 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động, tăng 14,6% so với so với các năm trước đây.

Mô hình Giỏ nhựa đi chợ tại thôn 9, làng Kon Sờ Rệt, xã Đăk Ruồng, Ảnh Lâm Hiền

Để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động, mô hình thiết thực gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 

Hội LHPN huyện đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung lựa chọn và xây dựng mô hình điểm “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới” thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai các hoạt động công tác Hội. Mô hình đã đạt những kết quả nhất định: 64/64 hộ gia đình trong làng đã có nhà ở kiên cố; không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% hộ gia đình được sử dụng nước tự chảy dẫn về từng gia đình và mỗi hộ đều có bồn chứa nước sạch để sinh hoạt; 60/64 hộ đã có nhà vệ sinh; không còn tình trạng chăn nuôi thả rông như trước đây. Hầu hết phụ nữ trong thôn đều tự tạo việc làm và có thu nhập ổn định từ việc làm rẫy, chăn nuôi. Nhờ sự hướng dẫn của Hội phụ nữ,  đã thành lập được 01 tổ liên kết khởi nghiệp “Phụ nữ DTTS trồng lúa nếp than và sản xuất rượu ghè nếp cẩm lên men tự nhiên từ lá cây rừng”, tạo thêm thu nhập cho nhiều chị em người DTTS tại chỗ. Chi hội phụ nữ thôn có 62 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 100%. Chi hội thành lập mô hình “Tiết kiệm chi hội” và đã tiết kiệm được 9.000.000 đồng; mô hình “Hũ gạo tình thương” hàng tháng đóng góp được 20 kg gạo để giúp đỡ những chị em phụ nữ trong thôn có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Có 42/62 chị em hội viên phụ nữ đạt vững chắc 8 tiêu chí của Cuộc vận động 5 không, 3 sạch. Trong những năm qua, thôn luôn đạt danh hiệu là thôn văn hóa; có 55/64 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 85,9%.

Phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động 5 không 3 sạch giai đoạnh 2016-2020, Ảnh Lâm Hiền

Từ kết quả đó, hiện nay, Hội LHPN huyện đã tiếp tục phối hợp với Đảng ủy xã Đăk Tờ Re xây dựng mô hình “làng phụ nữ DTTS nông thôn mới” tại thôn Kon Săm Lủ, xã Đăk Tờ Re với 100% người dân trong làng là ĐBDTTS, tôn giáo. Mô hình đã nhận được sự ủng hộ đồng tình của chị em và người dân trong thôn. Chi hội phụ nữ xây dựng mô hình “Không sinh con thứ 3” góp phần giảm tỉ lệ sinh con tại đây; duy trì và phát huy đội múa xong, cồng chiêng của làng. 

          Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, vận động chị em, người dân tham gia tích cực vào việc bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự của địa phương, không có tình trạng phụ nữ vi phạm các tệ nạn xã hội; đa số chị em đều tích cực tham gia lao động sản xuất, chăm lo gia đình hạnh phúc, ấm no, góp phần vào kế hoạch chung của xã, huyện trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã gắn kết xây dựng nông thôn mới với Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” bằng nhiều mô hình ý nghĩa như: “Đường, làng, nhà tôi xanh - sạch - đẹp”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội”, “Phòng chống tội phạm”... 

Từ những hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng mô hình “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới“, Hội LHPN huyện Kon Rẫy rút ra bài học kinh nghiệm. Đó là phải sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tuân thủ phương châm “Ðồng thuận cao - lao động giỏi - về đích sớm”, dựa trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng”. Phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí của nông thôn mới. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới thông qua các buổi sinh hoạt chi hội định kỳ, sinh hoạt cộng đồng thôn nhằm giúp hội viên phụ nữ và Nhân dân nắm vững các tiêu chí để thực hiện. Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân. Sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời, lắng nghe thông tin phản hồi để điều chỉnh cho phù hợp và thường xuyên nêu gương điển hình, khen thưởng những cá nhân, hộ gia đình làm tốt để kịp thời động viên, cổ vũ chị em phát huy tốt hơn. Cần bố trí phân công cán bộ có năng lực, nhiệt tình tâm huyết và có nhận thức tốt về xây dựng nông thôn mới để theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Tranh thủ các nguồn lực, huy động sự đóng góp của toàn dân, của toàn xã hội, trong đó có các cấp Hội phụ nữ và hội viên để góp phần thưc hiện Cuộc vận động theo đúng kế hoạch và mang lại hiệu quả cao.


Tác giả: Đinh Thị Xuân Lan Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật