A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vững tin bước vào năm mới 2023

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, lương thực, thực phẩm tăng cao; thời tiết diễn biến bất thường; đại dịch COVID-19 tuy cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Song với tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt lên thử thách, Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân huyện Kon Rẫy đã có nhiều khởi sắc, 35/35 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Với thành quả đã đạt được, Kon Rẫy tiếp tục tự tin, vững bước đón xuân Quý Mão năm 2023 với nhiều hy vọng và quyết tâm cao. 

Những ngôi nhà sầm uất tại Đăk Ruồng

Đoạn đường tại Trung tâm hành chính huyện 

Về Kon Rẫy hôm nay, diện mạo nông thôn như “khoác thêm chiếc áo mới”. Cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản, đời sống an sinh xã hội của người dân được nâng cao, người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất để vươn lên làm giàu.  Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp, các ngành của tỉnh. Đảng bộ, Chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân huyện Kon Rẫy đã đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh vượt lên đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.740 tỷ đồng vượt 3,14%; Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng vượt 1%, tăng 8,9% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách địa phương đạt 380.739 triệu đồng vượt 53,5% chỉ tiêu Nghị quyết; trồng rừng được hơn 437 ha vượt 2,84% chỉ tiêu đã đề; Điều đáng phấn khởi hơn là cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển biến tích cực theo chiều giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, dịch vụ và thương mại theo hướng bền vững, tạo đà cho sự tăng trưởng cho những năm tháng tiếp theo.

Đến nay huyện Kon Rẫy đã hình thành một số vùng trồng cây công nghiệp như cây cao su, cây cà phê, cây bời lời, cây ăn quả và những cánh đồng lúa nước 2 vụ cho năng xuất cao. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 12.752 ha, đạt 100,3% kế hoạch; trong đó trồng mới gần 420 ha cây ăn quả vượt 8,1%; hơn 80 cây mắc ca, vượt 0,4%; 57 ha cây dược liệu vượt 20,9%; hơn 437 ha rừng vượt 2,8% và 64 nghìn cây phân tán tạo cảnh quan, môi trường khu dân cư.  Nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao đã được Nhân dân đưa vào nuôi, trồng thành công tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển. Tổng đàn gia súc, gia cầm và diện tích gieo trồng đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2022, huyện Kon Rẫy có thêm 03 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh nâng tổng số lên 08 sản phẩm OCOP toàn huyện.

Thôn, làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Kon Nhên, xã Đăk Ruồng

Toàn huyện có 04 xã (Đăk Ruồng, Tân Lập, Đăk Tơ Lung, Đăk Tờ Re) đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí đã đạt toàn huyện là 105/114 tiêu chí, đạt 92,11%, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã. Xã Tân Lập đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; thôn 3, xã Tân Lập đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện tập trung huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2022: Xã Tân Lập đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; xã Đăk Ruồng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; thôn 9, xã Đăk Ruồng đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 08 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đạt chuẩn tăng thêm 02 tiêu chí (01 tiêu chí tại xã Đăk Pne và 01 tiêu chí tại xã Đăk Kôi).

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, huyện luôn quan tâm đến vấn đề văn hóa – xã hội. Do vậy, năm qua các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước được cải thiện; ng tác đảm bảo an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ, công tác giảm nghèo được triển khai kịp thời. Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24.86% xuống còn 16,88% cuối năm 2022. Cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường chú trọng kịp thời.

Cùng với văn hóa – xã hội công tác quốc phòng, quân sự địa phương được cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện. Thực hiện tốt kế hoạch phòng thủ, tăng cường xây dựng lực lượng địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường cũng cố và giữ vững. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng được triển khai kịp thời. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, tích cực trong xã hội. Đây cũng chính là động lực giúp mọi người tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ đặt ra.

Năm 2022, khép lại đầy ấn tượng khi 35/35 kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây ra trong năm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản nhỏ lẻ; tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn xảy ra.

Trên cơ sở Nghị quyết HĐND huyện lần thứ 5 đã đề ra nhiệm vụ năm 2023, huyện Kon Rẫy đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất 1.930 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 37,7 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn 67.310 triệu đồng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 12.900 ha trong đó trồng mới cây ăn quả: 205 ha; trồng mới cây Mắc ca 30 ha. trồng rừng sản xuất 268 ha; Phát triển dược liệu 47 ha. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên:1,53%. Bảo đảm chỉ tiêu giường bệnh: 145 giường. Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 6,6%/năm (theo chuẩn nghèo mới). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 97,2%.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bện cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành những quyết sách phù hợp, kịp thời, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh nội lực, tạo sự đồng thuận lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện nghiêm túc và triệt để các giải pháp, thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương.

Bằng cả niềm tin, ý chí, trách nhiệm và hành động của Đảng bộ, Chính quyền và sự nỗ lực của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Kon Rẫy nhất định hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XIX đề ra./.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan