A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện làm việc với xã Đăk Ruồng

Sáng ngày 07/5/2021, Đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện làm việc với UBND xã Đăk Ruồng về công tác đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã. Tham gia có lãnh đạo các phòng ban ngành, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo về tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 tại xã Đăk Ruồng, hiện nay xã đã triển khai đạt 04/10 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 2 về điện; Tiêu chí số 4 về duy tu bão trì các công trình sau đầu tư; Tiêu chí số 5 về thu nhập; Tiêu chí số 6 về hộ nghèo; 06/10 tiêu chí chưa đạt đó là: Tiêu chí số 1 về giao thông; Tiêu chí số 3 về trường học; Tiêu chí số  7 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 8 về giáo dục; Tiêu chí số 9 về văn hóa và Tiêu chí số 10 về Môi trường.

Đối với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đăk Ruồng chọn thôn 13 làm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đã thực hiện đạt 06 tiêu chí như: Tiêu chí số 1 về giao thông, Tiêu chí số 2 về điện, Tiêu chí số 3 về vườn - nhà ở hộ gia đình, Tiêu chí số 7 về giáo dục- y tế; Tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị an ninh trật tự xã hội và Tiêu chí số 10 về ý tức công dân. Còn lại  tiêu chí số 4 về Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, Tiêu chí só 5 về thu nhập, Tiêu chí số 6 về hộ nghèo, Tiêu chí số 8 về vệ sinh môi trường chưa đạt. Trong thời gian tới, xã sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng lộ trình để các tiêu chí sớm đạt như kế hoạch đề ra vào năm 2022.

Tại buổi làm việc, các ban ngành xã, lãnh đạo các phòng, ban huyện đã đã thảo luận về một số nội dung như: Cần xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng tường rào tại các trường học trên địa bàn, về tiêu chí thu nhập chưa chưa đồng đều; tỷ lệ về hộ nghèo đặc biệt vê các thôn có nhiều đồng bào sinh sống và tiêu chí số 9 về nhà văn hóa và tiết chế văn hóa.

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Đăk Ruồng, xây dựng kế hoạch theo lộ trình cụ thể để đầu tư các hạng mục sát với việc thực hiện nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ cho các phòng, ban liên quan của huyện, phối hợp với xã thực hiện sát với nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị các ban, ngành của huyện thường xuyên, theo dõi, đánh giá, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, để địa phương hoàn thành tiến độ thực hiện các tiêu chí để đến cuối năm 2021 xã Đăk Ruồng đạt xã nông thôn mới nâng cao, thôn 13 xã Đăk Ruồng đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu./.


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật