A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 10/2022

Sáng ngày 27/10, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 10/2022, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong tháng 10 và phương hướng tháng 11/2022.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Lương,  Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, UVBTV- Phó chủ tịch UBND huyện; Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu của UBND huyện với 07 điểm cầu các xã, thị trấn.

Trong tháng 10/2022, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định và đạt được nhiều kết quả: Tổng diện tích gieo trồng thực hiện đến tháng 10/2022 là 12.790 ha/12.752 ha, đạt 100,3% kế hoạch ; Tổng đàn gia súc, gia cầm là 111.118 con/118.279 con, đạt 93,9 % kế hoạch; Tiếp tục hỗ trợ 05 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đạt chuẩn theo lộ trình đã đề ra ; Thu điều tiết ngân sách huyện hưởng đạt cao. Công tác vi phạm an toàn giao thông đường bộ được chỉ đạo quyết liệt. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Huy động tối đa học sinh ra lớp ở các cấp. Tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được đẩy mạnh; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, tồn tại: Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương đạt thấp.

Triển khai thu hoạch lúa vụ mùa năm 2022 và kịp thời bố trí giống cho vụ Đông Xuân 2022-2023; phát triển đàn gia súc, gia cầm. 

Theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án khởi công mới trong năm 2022;  Tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục; tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, hưởng ứng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội. Hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác thu thập thông tin cung, cầu lao động trên địa bàn huyện năm 2022.Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện./.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật