A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Chính trị huyện: Hoàn thành việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ năm 2021.

Giáo dục lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm bồi dưỡng về lý luận chính trị, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác về xây dựng Đảng, xây dựng và quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng, để từ đó đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ngày càng đáp ứng với yêu cầu mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh lớp tập huấn công tác tuyên giáo năm 2021.  

Với tầm quan trọng đó, trong năm 2021 trên tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Kon Rẫy (Kế hoạch số 14-KH/HU, ngày 30/11/2020 về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2021); Trung tâm Chính trị huyện đã kịp thời chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể: đã tổ chức mở được 12 lớp với 522 lượt học viên tham gia học tập, gồm: (1) 02 lớp Nhận thức về Đảng với 77 học viên; (2) 01 lớp Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở với 42 học viên; (3) 01 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Dân vận ở cơ sở với 55 học viên; (4) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn ở cơ sở với 50 học viên; (5) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo và tuyên truyền miệng ở cơ sở với 50 học viên; (6) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội với 30 học viên; (7) 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Mặt trận ở cơ sở với 50 học viên; (8) 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân ở cơ sở với 50 học viên; (9) 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Công đoàn với 50 học viên; (1) 01 lớp Đảng viên mới với 33 học viên; (11) 01 lớp Sơ cấp lý luận chính trị với 35 học viên. Bên cạnh đó, tổ chức xét công nhận trình độ lý luận chính trị tương đương Sơ cấp lý luận chính trị với tổng số hồ sơ được xét là 196 bộ (trong đó có 151 hồ sơ được công nhận đạt, 45 hồ sơ không được công nhận đạt). Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Trung tâm đã làm tốt công tác phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở khoá 8 năm 2021 cho hơn 55 học viên trên địa bàn huyện.  

Quang cảnh buổi Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở khoá 8 năm 2021 do Trường Chính trị tỉnh Kon Tum mở tại huyện Kon Rẫy.

Qua một năm thực hiện, công tác giáo dục lý luận chính trị của Trung tâm đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi tham gia học tập đã nắm được những kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn, xử lý tình huống tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.   

Để có được những kết quả nêu trên, trong thời gian qua Trung tâm luôn nắm bắt kịp thời những định hướng chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ; tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, các địa phương, cơ quan liên quan; bám sát vào Kế hoạch mở lớp đã được Thường trực Huyện ủy phê duyệt; sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức; tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình cao trong giảng dạy của đội ngũ giảng viên kiêm chức. Nhằm nâng chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức tích cực tham gia các lớp tập huấn về công tác giảng dạy do Trường chính trị tỉnh tổ chức. Trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng lý luận gắn với thực tiễn; kết hợp diễn giải, thảo luận, trao đổi, phân tích và mở rộng kiến thức ở từng chuyên đề; linh hoạt ứng dụng phần mềm trình chiếu powerpoint, giáo án điện tử; thường xuyên bổ sung và cập nhật kiến thức mới, đặc biệt là các Nghị quyết hội nghị của Trung ương; những điểm mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...; xây dựng nội dung các lớp bồi dưỡng bám sát hướng dẫn quy định của cấp trên, đồng thời lồng ghép các nội dung như lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, lịch sử Đảng bộ huyện, thông tin về tình hình thế giới, trong nước và địa phương vào trong giảng dạy. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian và quy định trong tất cả các khâu tổ chức lớp học; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá công tác giảng dạy bằng nhiều hình thức khác nhau (như: trao đổi về đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức dự giờ, kiểm tra giáo án, nhằm rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bổ sung kiến thức, phương pháp dạy học mới theo hướng tích cực, với phương châm: lấy người học làm trung tâm).   

Có thể khẳng định, mặc dù còn những hạn chế, khó khăn nhất định (do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 nên các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bị chậm hơn so với lộ trình kế hoạch đề ra; việc mở lớp phải được thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch) nhưng công tác giáo dục lý luận chính trị của Trung tâm trong năm 2021 đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.     


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật