A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Chính trị: Hoàn thành công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2023”, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình theo hình thức phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn đúng theo kế hoạch đề ra.

Quang cảnh lớp sơ cấp chính trị

Trong năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng 16/16 lớp, đạt 100% kế hoạch cho 814 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Cụ thể 5 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản  cho 237 học viên; 02 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 122 học viên; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gồm cho 171 học viên; 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể cho 248 học viên;  01 lớp thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp cho 36 học viên.

Các lớp bồi dưỡng được triển khai với các chyên đề về: “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”; Giới thiệu nội dung tác phẩm“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum; Lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plông;  Lịch sử Đảng bộ các xã; giới thiêu nội dung tác phẩm “Đảng ta thật là vĩ đại”; Giới thiệu tác phẩm “Kiến quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội; “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”; “Hội nhập quốc tế”….

 Bên cạnh, việc đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định, Trung tâm đã chủ động lồng ghép các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.


Tác giả: Y Nhàn (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật